چاله انواع زنجان ماشین دستگاه انتظامی

چاله: انواع زنجان ماشین دستگاه انتظامی کالای قاچاق مبارزه با قاچاق فرمانده انتظامی

گت بلاگز کردستان آغاز مبارزه با آفات سن غلات در مزارع کردستان

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: سم پاشی آفات سن غلات در مزارع گندم کردستان از اوایل خرداد امسال شروع شده است هست.

آغاز مبارزه با آفات سن غلات در مزارع کردستان

در گفت و گو با گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ؛ محمد غفوری مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی با بیان اینکه کردستان از استان های مهم و استراتژیک در تولید محصول گندم به شمار می رود، گفت: سطح زیر کشت گندم استان 540 هزار هکتار است و نزدیک به 500 هزار هکتار آن مربوط به گندم دیم است که زیاد تحت تاثیر آفت سن قرار می گیرد.
غفوری عدم مصرف صحیح و بهینه کود های شیمیایی و عدم توزیع به موقع آن ها رااز جمله عواملی دانست که باعث خسارت به محیط زیست می شود.

عبارات مهم : محصول

به گفته وی دانه های زیاد از 2 درصد سن زده فاقد کیفیت نانوایی است و این آفت از پروتئین گندم استفاده میکند و گلوتن دانه را می مکد و در نتیجه باعث کم کردن درصد پروتئین و خاصیت نانوایی نان حاصل از گندم سن زده می شود.
حفظ نباتات جهاد کشاورزی مبارزه به موقع و تاثیر گذار این آفت رامستلزم مواظبت کارشناسان و اجرای به موقع توصیه های آنان به کشاورزان دانست و گفت: در کل کشور 2 میلیون هکتار در سال سم پاشی علیه این آفت انجام می شود که سطح سم پاشی استان کردستان هر سال حدود 200 هزار تا 250 هزار هکتار است.
آفت سن گندم از آفات خطرناک و مهم محصول استراتژیک گندم است که مبارزه با آن در سطح وسیعی از مزارع استان کردستان شروع شده است است.
انتهای خبر/ م ح

واژه های کلیدی: محصول | پروتئین | کردستان | تاثیر گذار | آفات سن غلات | سم پاشی | گندم دیم | کودهای شیمیایی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog